English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19916734 W tym roku: 1087463 W tym miesiącu: 146442 Dzisiaj: 6020 W ciągu godziny: 185 Gości online: 32

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Strona główna » Studia podyplomowe » Kierunki » Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy dotyczącej wykonywania pracy strażaków, policjantów, osób zatrudnionych w centrach zarządzana kryzysowego oraz organizujących imprezy masowe. Celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z wytycznymi ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów, wykazem przedmiotów wraz z ilością godzin dydaktycznych, oraz końcowej oceny będącej wypadkową toku studiowania i oceny egzaminu dyplomowego.

Program studiów

Semestr I

Moduł kształcenia

Liczba godzin

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

23 (12W/11ć/Sem)

Podstawy organizacyjne bezpieczeństwa

34 (12W/14ć/8Sem

Bezpieczeństwo imprez masowych

36 (16W/12ć/8Sem)

Zwalczanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

16 (8W/8Sem)

Bezpieczeństwo w komunikacji tradycyjnej i on-line

20 (12W/8Sem)

Razem

129

 

Semestr II

Moduł kształcenia

Liczba godzin

Bezpieczeństwo jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw

12 W

Logistyka bezpieczeństwa

24 (16W/8ć)

Techniki negocjacyjne

16 (8W/8ć)

Media Relations

24 (16W/8ć)

Bezpieczeństwo informacji

16 (8W/8ć)

Psychologia sytuacji kryzysowych

8 (8W)

Praca końcowa

23

Razem

123

 

Liczba godzin ogółem: 252

 

Koszt udziału (dwa semestry): 3 300 zł