English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19916735 W tym roku: 1087464 W tym miesiącu: 146443 Dzisiaj: 6021 W ciągu godziny: 186 Gości online: 32

Studia podyplomowe Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach

Strona główna » Studia podyplomowe » Kierunki » Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach

Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach

Studia Podyplomowe „Nowoczesne Koncepcje Zarządzania” są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy dotyczącej wykonywania pracy na stanowisku specjalisty nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania funkcji specjalisty koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z wytycznymi ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów, wykazem przedmiotów wraz z ilością godzin dydaktycznych, oraz końcowej oceny będącej wypadkową toku studiowania i oceny egzaminu końcowego/oceną obrony pracy końcowej.

Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesne Koncepcje Zarządzania” posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. organizacji i zarządzania, produkcji, jakości, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej.

Program studiów

Semestr I

Moduł kształcenia

Liczba godzin

Metodologia badań

24 (10W/5C/8Sem)

Miejsce koncepcji zarządzania w nurcie nauk o zarządzaniu

34 (12W/16C/8Sem)

Zarządzanie procesowe

16 (8W/8C)

Zarządzanie jakością

32 (16W/16C)

Zarządzanie wiedzą

20 (12W/8Sem)

Razem

126

 

Semestr II

Moduł kształcenia

Liczba godzin

Zarządzanie w nowej ekonomii

12 (12W)

Zarządzanie projektami

24 (16W/8C)

Zarządzanie zmianą

16 (8W/8C)

Zarządzanie produkcją i usługami

29 (15W/14C)

Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi

16 ( 8W/8C)

Zarządzanie relacjami

10 ( 5W/5C)

Praca końcowa

20 (20Sem)

Razem

127

 

Liczba godzin ogółem: 253

 

Koszt udziału (dwa semestry): 3 300 zł