English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467606 W tym roku: 638335 W tym miesiącu: 187084 Dzisiaj: 139 W ciągu godziny: 26 Gości online: 21

Wydane w 2017 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2017 roku

 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok 
wydania
Cena 
w zł
Waldemar Jędrzejczyk, 
Paweł Kobis, 
Robert Kucęba 
Behawioralizm w teorii i praktyce.
Kreowanie kapitału ludzkiego, strukturalnego
i społecznego organizacji
 
2017  
 Oksana Seroka-Stolka Uwarunkowania proaktywnego podejścia
do proekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa
2017 68,00
Paula Bajdor,
Aleksandra Ptak
 The General Insights on Management 2017  
Izabela 
Krawczyk-Sokołowska, 
Justyna Łukomska-Szarek
Zarządzanie przedsiębiorstwami
i jednostkami publicznymi
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017 27,00
Izabela 
Krawczyk-Sokołowska,
Seweryn Cichoń
Teraźniejszość i przyszłośc zarządzania przedsiębiorstwem
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017 28,00
Dorota Jelonek,
Felicjan Bylok
Wielowymiarowość współczesnego
zarządzania organizacjami
2017  48,00
Marlena Grabowska,
Beata Ślusarczyk
Zarządzanie organizacją.
Koncepcje, wyzwania, perspektywy
2017  
Joanna Nowakowska-Grunt,
Agata Mesjasz-Lech,
Sebastian Kot
Wyzwania i perspektywy zarządzania 
organizacją sieciową.
Logistyka w świetle współczesnych badań
2017  
Kazimierz Perechuda,
Iwona 
Chomiak-Orsa
Wiedza menedżerska
i technologie informacyjne w biznesie
2017  
Henryk 
Kromołowski
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego ludności
w Polsce w latach 1918-2017
w świetle wybranych reform
w systemach ochrony zdrowia
2017  59,00
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata Okręglicka,
Anna Korombel
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w teorii i praktyce
2017  36,00
Andrzej Brzeziński Wiedza ekonomiczna.
Testy i zadania
2017  37,00
Robert Janik Rozważania wokół procesu kształtowania
się wiedzy o zarządzaniu
2017  52,00
Helena Kościelniak,
Katarzyna 
Brendzel-Skowera 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji 
Wymiary przedsiębiorczości.
Tom I
2017  45,00
Katarzyna Łukasik,
Agnieszka Puto 
Wyzwania i perspektywy  przedsiębiorczej organizacji 
Koncepcje i metody zarządzania.
Tom II
2017 44,00 
Jacek Sztuka Malarstwo.
Forma organiczna w przestrzeni
realnej i wirtualnej
 
2017 60,00