English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 18562064 W tym roku: 2011093 W tym miesiącu: 132811 Dzisiaj: 2104 W ciągu godziny: 248 Gości online: 70

Koło naukowe LUDZIE BIZNESU

Strona główna » Informacje dla Studentów » Koła naukowe » Koło naukowe LUDZIE BIZNESU
Koło istnieje od 25 czerwca 2003 roku. 
 
Tematyką działalności Koła są współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. W szczególności, uwaga Koła poświęcona jest takim obszarom tematycznym jak:
 • analiza aspektów dotyczących zarządzania zasobami organizacji,
 • zarządzanie w dobie kryzysu,
 • problemy organizacji wynikające z dynamiczności otoczenia,
 • etyczne problemy zarządzania,
 • metody i narzędzia budowy konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie.
   
Od 2011 roku Koło Naukowe Merkury jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych. Tytuły poszczególnych konferencji: 
 
 • I Konferencja Kół Naukowcy „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania w turbulentnym otoczeniu”, rok 2011, 
 • II Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania”, rok 2012,
 • III Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania. Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość”, rok 2013
   
Każda z zorganizowanych konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów, doktorantów i młodych naukowców renomowanych polskich uczelni jak np.: SGGW Warszawa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, SAN w Łodzi i inne. 
 
Rezultatem konferencji jest wydanie dotychczas dwóch monografii: „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania w turbulentnym otoczeniu”, pod redakcją naukową dr Katarzyny Łukasik oraz dr Katarzyny Chudy oraz „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania”, pod redakcją naukową dr Katarzyny Łukasik. Obie monografie zawierają liczne artykułu, autorstwa uczestników spoza naszej uczelni oraz studentów będących członkami Koła Naukowego Merkury i innych Kół działających na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Ponadto, każdego roku, członkowie Koła Naukowego Merkury, prezentują swoje artykuły na Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowym organizowanym przez uczelnie oraz wyjeżdżają na zewnętrzne Konferencje Kół Naukowych.
 
Uczestnictwo w Kole Naukowym Merkury daje możliwość rozwoju naukowego, zaprezentowanie własnych dociekań naukowych oraz partycypowanie w działalności organizacyjnej konferencji.
 
Opiekun koła dr Katarzyna Łukasik – adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem
 

Publikacje członków Koła Naukowego Merkury przygotowane i wydane w monografii I Konferencji Kół Naukowych zorganizowanej przez koło naukowe Merkury w 2011:

 
 • Marta Hamala, Magdalena Mrozik, „Molestowanie w pracy jako przejaw mobbingu – problem współczesnego przedsiębiorstwa”, 
 • Witold Lechowicz, Sylwia Gostkowska – Dźwig, „Rola wybranych aspektów działań personalnych w zakresie pozyskiwania i oceniania pracowników”,  
 • Kornel Ryś, Katarzyna Chudy, „Inteligencja emocjonalna kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego”, 
 • Anita Sławuta, Olga Przodaszek, Ryszard Królik, „Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa”, 
 • Łukasz Schab, Katarzyna Łukasik, „ Idea biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród wybranych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych”, 
 • Joanna Grabowska, Helena Kościelniak, „Identyfikacja czynników determinujących podejmowanie inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie miasta Częstochowa”, 
 • Bartosz Błach, Piotr Tomski, „Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi”, 
 • Weronika Urszula Kos, Ewa Kempa, „Wpływ działań marketingowych na decyzje konsumentów oraz ocenę wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomości”, 
 
Publikacje z członkami Koła Naukowego Merkury przygotowane na II  Konferencję Kół Naukowych zorganizowaną przez koło naukowe Merkury i opublikowane w monografii pt.: „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” pod red. dr K. Łukasik, Wyd. WZ PCzęst. 2012:
 
 • Marta Zając, Katarzyna Łukasik, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, 
 • Bartosz Błach, Paweł Nowodziński, Zarządzanie w małych stowarzyszeniach na przykładzie Stowarzyszenia Wodniaków Yacht Klub „Kolejarz” Częstochowa, 
 • Marek Cieślik, Marek Duraj, Ryszard Królik, Outsourcing jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem w banku, 
 • Marta Hamala, Ewa Kempa, Mobbing a konflikt, jako patologiczne zachowanie w środowisku pracy, 
 • Judyta Kowlaczy, Sylwia Gostkowska- Dźwig, Prowadzenie Fan Page na Facebook`u metodą uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 • Kornel Ryś, Piotr Tomski, Multilevel marketing as a chance for financial success,
 • Marcin Pilarski, Katarzyna Chudy,  Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • Anita Sławuta, Olga Przodaszek, Helena Kościelniak,  Analiza i ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.