English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156642 W tym roku: 327371 W tym miesiącu: 108140 Dzisiaj: 5375 W ciągu godziny: 184 Gości online: 47

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2016

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2016

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2016

W  2016 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1605 publikacji (według stanu na dzień 26.05.2017 r.),
w tym 936 polskojęzycznych oraz 669 obcojęzycznych.

 

Typ publikacji
 
Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych

- Artykuł w czasopiśmie


(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
260 262
0 12
- Fragment w monografii 14 0
- Książki 0 0
- Skrypt, podręcznik 1 0
- Monografia 82 19
- Fragment w książce 0 0
- Praca doktorska 21 0

- Rozdział w monografii


(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
485 175
0 55
- Rozdział w książce 0 0
- Referat 8 126
- Recenzja 0 0
-Redaktor czasopisma 18 4
-Redakcja materiałów konferencyjnych 0 1
-Rozdział w książce 0 0
-Tłumaczenia 0 0
Patent 1 0
-Inne 46 82
Razem 1605 936 669