English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156635 W tym roku: 327364 W tym miesiącu: 108133 Dzisiaj: 5368 W ciągu godziny: 177 Gości online: 47

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2015

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2015

W 2015 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1588 publikacji, w tym 937 polskojęzyczne oraz 651 obcojęzycznych

Typ publikacji

Liczba publikacji

polskojęzycznych

obcojęzycznych

˗       Artykuł w czasopiśmie

274

250

˗       Fragment w monografii

15

3

˗       Książki

2

1

˗       Skrypt, podręcznik

0

0

˗       Monografia

52

11

˗       Fragment w książce

0

2

˗       Praca doktorska

5

0

˗       Rozdział w monografii

513

119

˗       Rozdział w książce

1

2

˗       Referat

11

147

˗       Referat w Web of Science

0

22

˗       Recenzja

3

0

˗       Redaktor czasopisma

16

11

˗       Redakcja materiałów konferencyjnych

0

3

˗       Rozdział w książce

1

2

˗       Tłumaczenia

0

4

˗       Inne

43

76

Razem 1588

935

647