English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467607 W tym roku: 638336 W tym miesiącu: 187085 Dzisiaj: 140 W ciągu godziny: 27 Gości online: 21

Wydane w 2016 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2016 roku

 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok 
wydania
Cena 
w zł
Joanna
Nowakowska-Grunt,
Anna Justyna
Parzonko,
Barbara Kiełbasa 
Determinants of Managing Networks
of Organizations in Rural Areas
2016  41,00
Manuela Ingaldi,
Agnieszka
Ociepa-Kubicka,
Oksana
Seroka-Stolka 
Proekologiczne zarządzanie
w przedsiębiorstwie
- współczesne problemy i uwarunkowania
2016 51,00 
Piotr Pachura O przestrzeni w zarządzaniu.
Studium metodologiczne
2016 77,00
Julian Maliszewski Oktawa Karla Dedeciusa.
Osiem esejów o sztuce translatorskiej
Czarodzieja z Darmstadt
2016 82,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Ergonomia i kształtowanie
środowiska pracy
 
2016 34,00 
Elżbieta Robak,
Sebastian Skolik 
Wyzwania wynikające z uwarunkowań
polityki kadrowej przedsiębiorstw
2016  58,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2016 54,00 
Andrzej Brzeziński Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka  2016  49,00
Aneta Pachura Integracja - Dezintegracja - Entropia
Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem
 
2016  50,00
Robert Ulewicz,
Frantisek Novy
Zapewnienie jakości i własności 
Wybranym materiałom konstrukcyjnym
2016 56,00 
Jacek Selejdak,
Tatiana Corejowa,
Robert Ulewicz
Total Quality Management  2016 77,00
Alfreda Zachorowska,
Dariusz Wielgórka 
Strategiczne zarządzanie
zasobami w organizacji
 
2016  43,00
Adam Idzikowski,
Piotr Sokolski 
Modelling of Elements
of Machinery Driving Units
 
2016 94,00 
Klaudia Smoląg,
Artur Wrzalik
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji.
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania
współczesną organizacją
2016 42,00 
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2016 21,00
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2016 25,20
Anna Korombel,
Agnieszka Bitkowska,
Joanna M. Moczydłowska
Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem
- apetyt na ryzyko, ryzyko personalne,
ryzyko w procesach biznesowych
2016 52,00 
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część II
2016 15,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część I
2016 15,00 
Małgorzata Okręglicka,
Anna Lemańska-Majdzik
Dylematy i wyzwania zarządzania 
organizacjami w zmiennym otoczeniu
2016 32,09 
Anna Brzozowska,
Antonina Kalinichenko, 
Arkadiusz Niedziółka
Transformation of IT in Logistics Management 
in Rural Areas
2016  77,11 
Anna Brzozowska,
Ilona Pawełoszek,
Tomasz Turek
Wiedza i technologie informacyjne 
w zarządzaniu procesami biznesowymi 
2016    32,16
Iwona 
Chomiak-Orsa, 
Kazimierz Perechuda 
 Agile Networks 2016   24,16 
 Justyna 
Łukomska-Szarek,
Agnieszka 
Wójcik-Mazur
Zarządzanie finansami publicznych i prywatnych 
jednostek gospodarczych 
2016    54,12
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy zarządzania rozwojem 
w organizacjach
 2016  38,02 
Waldemar Jędrzejczyk, 
Paweł Kobis,
Robert Kucęba 
Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania.
Społeczny wymiar zarzadzania 
zasobami ludzkimi
 
 2016  31,28 
Marlena Grabowska   Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego
przedsiębiorstw
2016   99,37 
Rober Kucęba,
Roman Olejnik,
Klaudia Smoląg
Koncepcje zarządzania jednostkami 
samorządu terytorialnego
2016 42,48 
 Piotr Tomski  Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce
zarządzania małą firmą
 
 2016  67,59
 Helena Kościelniak,
Katarzyna Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom I
 
 2016 42,67 
 Katarzyna Łukasik,
Paweł Nowodziński 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom II
  
 2016  42,54
Paula Pypłacz,
Dariusz Dudek  
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. 
Determinantyrozwoju współczesnych organizacji
  
2016   30,48
Sylwia Kowalska,
Jolanta Rubik 
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa 
w kontekscie społecznej odpowiedzialności biznesu
 
 2016 87,62