English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 18592144 W tym roku: 2041173 W tym miesiącu: 162891 Dzisiaj: 2965 W ciągu godziny: 646 Gości online: 136

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2014

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2014

W 2014 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1587 publikacji, w tym 952 polskojęzyczne oraz 635 obcojęzycznych

Typ publikacji

Liczba publikacji

polskojęzycznych

obcojęzycznych

˗       Artykuł w czasopiśmie

302

210

˗       Fragment w monografii

12

7

˗       Książki

3

1

˗       Skrypt, podręcznik

0

1

˗       Monografia

48

22

˗       Fragment w książce

1

1

˗       Praca doktorska

4

0

˗       Rozdział w monografii

441

198

˗       Referat

77

115

˗       Referat w Web of Science

0

28

˗       Recenzja

2

0

˗       Redaktor czasopisma

13

8

˗       Redakcja materiałów konferencyjnych

1

0

˗       Inne

48

44

Razem 1587

952

635