English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467604 W tym roku: 638333 W tym miesiącu: 187082 Dzisiaj: 137 W ciągu godziny: 24 Gości online: 21

Wydane w 2015 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2015 roku

 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Leszek Szczupak Uwarunkowania ekonomiczno-logistyczne
rozwoju obszarów wiejskich
2015 67,42 
 Anna
Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Elżbieta Robak
Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi   2015  62,64
Aneta Pachura Strategie glokalizacji w działalności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw
2015  28,80
Elżbieta Robak Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy 2015 54,36 
Sławomir Kowalski,
Jacek Sztuka,
Katarzyna Zadros
Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej 2015  91,70
Joanna Gajda,
Seweryn Cichoń
Problemy zarządzania współczesną uczelnią
- ujęcie wieloaspektowe
2015 81,65 
Konrad Głębocki,
Anna Bazan-Bulanda,
Aleksandra Czarnecka,
Katarzyna Kowalska
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną.
Doświadczenia i wyzwania współczesności
2015 85,72 
Katarzyna Zadros,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Budujmy wspólnie kulturę bezpieczeństwa w pracy
2015  35,80
Arkadiusz Bryll,
Robert Sochacki
Interesujące krzywe płaskie 2015 50,89 
Piotr Pachura Analiza potencjału budowy efektywnych struktur
transgranicznych sieci innowacyjnych
na przykładzie województwa śląskiego
oraz regionów Czech i Słowacji
2015 34,53 
 Tomasz Nitkiewicz,
Waldemar Jędrzejczyk
Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania
na stanowisko i środowisko pracy
2015   59,80
Piotr Pachura  Storytelling w badaniach firm rodzinnych  2015  29,94
Marzena 
Pytel-Kopczyńska
Zarządzanie systemem człowiek - praca w podmiotach leczniczych
- wybrane zagadnienia
 2015 31,13 
Anna 
Lemańska-Majdzik
Determinanty efektywnego zarzadzania organizacjami 2015  79,57 
 Felicjan Bylok,
Krystyna Kloc,
Joanna
Nowakowska-Grunt
Mobbing we współczesnych organizacjach.
Studium teoretyczno-empiryczne
2015 63,32 
Izabela 
Krawczyk-Sokołowska, 
Anna 
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
 Zrównoważony rozwój w zarządzaniu 2015  64,88
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza i informacja w akceleracji biznesu 2015  45,28
Dorota Jelonek,
Tomasz Turek
 Kreowanie przedsiębiorczości.
Perspektywa procesów i technologii informacyjnych
2015 49,48 
Ilona Pawełoszek, 
Cezary Stępniak
 Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne
i społeczne
2015  48,31
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata 
Okręglicka
Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami
w zintegrowanej Europie
2015 46,22 
Justyna 
Łukomska-Szarek,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami publicznymi 2015 40,99 
Dariusz Wielgórka Zarządzanie współczesnymi organizacjami
- uwarunkowania strategiczne, finansowe, innowacyjne, społeczne
2015 36,94 
Agnieszka Puto,
Paweł Nowodziński
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość, rozwój, strategia
Tom I
2015  60,89
 Helena Kościelniak,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Logistyka, wiedza, ekoinnowacje
Tom II
2015 59,73 
Beata
Skowron-Grabowska,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR
Tom III
2015 61,81 
Sylwia
Gostkowska-Dźwig,
Magdalena Mrozik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Konkurencja, Innowacja, Koncepcje zarządzania
Tom IV
2015  60,68
 Katarzyna
Brendzel-Skowera,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. 
Funkcjonowanie i rozwój współczesnych
przedsiębiorstw
Tom V
 
2015   57,36