English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156633 W tym roku: 327362 W tym miesiącu: 108131 Dzisiaj: 5366 W ciągu godziny: 175 Gości online: 46

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2013

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2013

W 2013 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1446 publikacji, w tym 876 polskich oraz 570 zagranicznych
 

Typ publikacji

Liczba publikacji

polskich

zagranicznych

˗       Artykuł w czasopiśmie

240

137

˗       Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

3

13

˗       Książki

0

1

˗       Skrypt, podręcznik

1

0

˗       Monografia

51

30

˗       Rozdział w książce

3

0

˗       Rozdział w skrypcie, podręczniku

0

0

˗       Rozdział w monografii

478

243

˗       Referat

65

110

˗       Referat w Web of Science

0

6

˗       Recenzja

0

0

˗       Redaktor czasopisma

5

1

˗       Recenzja materiałów konferencyjnych

2

1

˗       Inne

28

28

Razem 1446

876

570