English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467600 W tym roku: 638329 W tym miesiącu: 187078 Dzisiaj: 133 W ciągu godziny: 20 Gości online: 17

Wydane w 2014 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2014 roku


 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Wioletta M. Bajdr Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Chemiczne zagrożenia środowiskowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne
2014  95,82
Monika Sipa,
Karina
Wolniakowska
Zarządzanie współczesną organizacją 2014 45,20
 Marek Szajt Przestrzeń w badaniach ekonomicznych 2014  30,70
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Vladimir Solar
Therritorial Development in Polish and Slovakian Reasearch Work.
Chosen Issues
2014 47,28
Magdalena Mrozik,
Sylwia Gostkowska-Dźwig
Wyzwania przedsiębiorczości 2014  49,36
Anna
Bazan-Bulanda,
Elżbieta Robak
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi
we współczesnych przedsiębiorstwach
2014 32,29
Agata Kielesińska Gospodarka przestrzenna- uwarunkowania terytorialno-przyrodnicze
zarządzania rozwojem regionalnym
2014 29,05
Anna
Zelga-Szmidla, Agnieszka
Ociepa-Kubicka
Gospodarka przestrzenna - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne zarządzania rozwojem regionalnym 2014  28,15
 Aneta Pachura Zachowania proinnowacyjne a kreatywność organizacji.
Perspektywa interdyscyplinarna
2014 30,92
Adam Idzikowski Diagnosis of Working Mechanisms in Machinery and Wquipment.
Modeling - Designing - Assessment of the Condition
2014 72,24
Marcin Zawada Ryzyko na rynku energii 2014  30,31
Julian Maliszewski Multiaspectual approach to esp training and use verbal
and non-verbal factes
2014 54,60
Jan Popczyk,
Robert Kucęba,
Krzysztof Dębowski,
Waldemar Jędrzejczyk
Energetyka prosumencka
Pierwsza próba konsolidacji
2014 38,35
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
Zarządzanie przedsiębiorstwami
a zrównoważony rozwój
2014 63,48
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 2014 32,42
Marta Kadłubek Komplementarność koncepcji zarzadzania i logistyki.
Metody i narzędzia zarzadzania a logistyka w przykładach.
Tom II
2014 27,36
Marta Kadłubek Komplementarność koncepcji zarzadzania i logistyki.
Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług.
Tom I
2014 27,21
 Kazimierz Perechuda,
Iwona Chomiak-Orsa
Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości 2014  59,36
Adam Nowicki,
Dorota Jelonek
 Technologie informacyjne
w kreowaniu przedsiębiorczości
2014  61,36
Łukasz Skiba,
Aleksandra Czarnecka
Nowe kierunki w zarządzaniu organizacjami 2014 56,32
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy zarządzania
w podmiotach gospodarczych i publicznych
2014 55,79
Justyna
Łukomska-Szarek,
Agnieszka Wójcik-Mazur
Wybrane problemy zarządzania
w gospodarce rynkowej
2014 48,72
 Izabela Turek,
Sylwia
Łęgowik-Świącik
Zarządzanie przedsiębiorstwem
w aspekcie systemu współczesnej rachunkowości
2014 36,90
Helena Kościelniak Wyzwania Przedsiębiorczości 2014 43,59
Arnold Pabian,
Piotr Tomski
Management in Sustainable
Construction Industry
2014 38,91
Jolanta Chluska,
Sylwia Kowalska
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w warunkach ryzyka.
Aspekty praktyczne
2014 56,07
Jolanta Chluska,
Jolanta Rubik
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w warunkach ryzyka.
Aspekty teoretyczne
2014 56,53
Katarzyna
Brendzel-Skowera,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.
Tom III
2014 40,38
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.
Tom II
2014 39,93
Katarzyna Łukasik Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.Tom I
2014 40,38
Robert Kucęba,
Edyta Kulej-Dudek,
Paula Pypłacz,
Klaudia Smolą
Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami 2014 31,92