English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467599 W tym roku: 638328 W tym miesiącu: 187077 Dzisiaj: 132 W ciągu godziny: 19 Gości online: 16

Wydane w 2012 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2012 roku


 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Jolanta Chluska Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach glibalizacji. Część I 2012 38,00
Jolanta Chluska Cost Management in the Enterprises Under Globalization. Part II 2012 25,70
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2012 25,20
Dorota Jelonek Wybrane problemy zarzadzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji 2012 35,78
 Helena Kościelniak,
Beata
Skowron-Grabowska
Uwarunkowanie przedsiębiorczości i rozwoju organizacji 2012  25,26
Izabela
Krawczyk-Sokołowska
Perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 2012 39,64
Izabela
Krawczyk-Sokołowska
Zarzadzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju 2012 79,97
Katarzyna Łazorko,
Anna Niedielska
Social and societal marketing - theory and practice 2012 46,20
Julian Maliszewski Word term meaning new approach to business language training 2012 44,10
Katarzyna Olejniczak Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2012 47,83
Sylwia Nieszporska Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia 2012 47,58
Agnieszka Puto Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw 2012 26,29
Monika Sipa,
Karina Wolniakowska
Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym
i zagranicznym
2012 73,50
Joanna Tabor Techniczne organizacyjne i ludzkie uwarunkowania bezpieczeństwa pracy 2012 25,27
Dariusz Wielgórka, Agnieszka Tylec Wybrane zagadnienia zarzadzania
w przedsiębiorstwach
2012 48,16
Agnieszka Wójcik-Mazur Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem 2012 41,66
Agnieszka Wójcik-Mazur Współczesne problemy zarządzania organizacją 2012 41,91
Agnieszka Wójcik-Mazur Zarzadzanie podmiotami gospodarczymi
i jednostkami sektora publicznego
a rozwój regionalny
2012 37,23
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Zuzanna Ostraszewska
Wybrane problemy zarzadzania
w podmiotach gospodarczych
2012 27,52