English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467603 W tym roku: 638332 W tym miesiącu: 187081 Dzisiaj: 136 W ciągu godziny: 23 Gości online: 20

Wydane w 2013 roku

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w 2013 roku


 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Bogna
Konodyba-Rorat,
Magdalena Roman
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2013 21,13
Wioletta M. Bajdur,
Joanna Kulczycka
Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska 2013 82,92
Bogusława Ziółkowska Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji 2013 99,75
Tomasz Nitkiewicz Ekologiczna ocena cyklu życia produktu
w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
2013 91,35
Julian Maliszewski Knowledge Management in ESP Training 2013 65,10
Iwona Otola Proces zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność
w warunkach zagrożonego rynku
2013 76,65
Aneta Pachura Środowiska innowacyjne w perspektywie społeczno-kulturowej 2013 44,10
Roman Garbiec Efektywność finansowa publicznego systemu ubezpieczeń  społecznych w Polsce po reformie 1999 roku 2013 71,40
Seweryn Cichoń Jakość kształcenia w szkole wyższej 2013 47,25
Anna Korombel Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami 2013 85,05
Iwona
Gorzeń-Mitka
Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem 2013 42,09
Agnieszka Strzelecka Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności
- teoria i praktyka
2013 52,35
Wioletta Skrodzka Zmiany w organizacjach w warunkach niepewności 2013 53,20
Olga Ławińska,
Marcin Sitek
Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości 2013 43,46
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem
w aspekcie  zrównoważonego rozwoju
2013 54,00
Monika Sipa Wyzwania globalne i lokalne zarządzania podmiotami gospodarczymi 2013 43,30
 Karina Wolniakowska  Zarządzanie podmiotami gospodarczymi
w turbulentnym otoczeniu
 2013 43,19
Anna
Lemańska-Majdzik,
Piotr Tomski
Challenges
in Contemporary Management
 2013 54,66
Agnieszka Puto Determinanty funkcjonowania i rozwoju  współczesnych przedsiębiorstw 2013 24,82
Dariusz Wielgórka Wybrane procesy zarządzania
w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
2013 55,79
Agata Kielesińska,
Anna
Zelga-Szmidla
Agrobiznes w rozwoju lokalnym
i regionalnym
2013 68,50
Adam Idzikowski Machinery and Equipment Safety
in Industry
2013 23,80
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne determinanty funkcjonowania małych
i średnich przedsiębiorstw
2013 49,82
Beata
Skowron-Grabowska
Rozwój Przedsiębiorczości 2013 30,40
Dorota Jelonek,
Tomasz Turek
Wiedza i technologie informacyjne
Nowe trendy badań i aplikacji
2013 44,96
Adam Nowicki,
Dorota Jelonek
Wiedza i technologie informacyjne
w kreowaniu przedsiębiorczości
 2013 44,00
 Beata Ślusarczyk Teoretyczno-praktyczne aspekty globalizacji gospodarczej   2013 41,59
Bogusława Ziółkowska Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie  2013  55,98
 Anna Korombel Współczesne problemy zarzadzania przedsiębiorstwami.
Teoria i praktyka
 2013 60,68
 Virgil Popa,
Marta Starostka-Patyk
Supply Chain Management
Fundamental and Support Elements
2013 27,62
Magdalena Mrozik, Sylwia
Gostkowska-Dźwig
Przedsiębiorczość a rozwój przedsiębiorstw 2013 30,48
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne problemy zarządzania
małym i średnim przedsiębiorstwem
2013 47,38
Joanna Tabor

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Tom IV
Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy

2013 34,00
Justyna
Łukomska-Szarek
VI Międzywydziałowe Seminarium
Kół Naukowych Tom II
Nauki Ekonomiczne
2013 28,21
Arkadiusz Szarek VI Międzywydziałowe Seminarium
Kół Naukowych Tom I
Nauki Techniczne i Zdrowie Publiczne
2013 27,27
Paweł Nowodziński Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia 2013 95,18
Izabela Turek Teoria i praktyka
rachunkowości - nowe wyzwania
2013 30,26
Adam Idzikowski Efektywność wykorzystania maszyn
i urządzeń w przemyśle.
Eksploatacja-Niezawodność-Bezpieczeństwo
2013 56,10
Katarzyna Łukasik Wyzwania i perspektywy
współczesnego zarzadzania.
Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość
Tom I
2013 26,57
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy
współczesnego zarzadzania.
Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość
Tom II
2013 26,17
Helena Kościelniak Przedsiębiorczość Szanse i wyzwania 2013 27,55