English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156582 W tym roku: 327311 W tym miesiącu: 108080 Dzisiaj: 5315 W ciągu godziny: 124 Gości online: 39

Program praktyki zawodowej Kierunek: Logistyka

Strona główna » Informacje dla Studentów » Informacje i ogłoszenia » Program praktyki zawodowej|Kierunek: LOGISTYKA

Program praktyki zawodowej  Kierunek: Logistyka

Czas trwania praktyki zawodowej: 4 tygodnie w okresie wakacji letnich, do 15 września


Cele praktyki zawodowej

Za cele podstawowe praktyki zawodowej na kierunku studiów Logistyka uznaje się:
 

1. Praktyczną weryfikację oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.
2. Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
3. Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego, usługowego oraz strukturą produkcyjną usługowa lub handlową, jak również formą organizacji produkcji, świadczenia usług bądź handlu.
4. Zapoznanie bezpośrednią z pracą i sposobem jej organizacji na stanowisku produkcyjnym, usługowym lub handlowym.
5. Zapoznanie z ergonomią stanowiska roboczego.
6. Poznanie systemu logistyki przedsiębiorstwa.
7. Zapoznanie ze specyfiką stosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, usprawnienia przepływów dóbr i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
8. Zapoznanie się z systemami informatycznymi mającymi na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych w sferze zarządzania, zwłaszcza zarządzania logistycznego, przygotowania i organizacji produkcji, realizacji usług lub handlu w przedsiębiorstwie.
9. Zapoznanie ze specyfiką realizowania zadań logistycznych przez działy transportu, zaopatrzenia, dystrybucji oraz współpracą przedsiębiorstwa z usługodawcami logistycznymi (przedsiębiorstwami transportowymi, kurierskimi, operatorami logistycznymi, centrami logistycznymi).
10. Zapoznanie z organizacją i doborem infrastruktury logistycznej niezbędnej do realizacji przepływów dóbr i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
 

Ramowy program praktyk


Zakres wiedzy, którą ma pozyskać Student
 

1.  zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
2.  zapoznanie się z obowiązkami przestrzegania tajemnicy służbowej, Kodeksem Pracy oraz wewnętrznymi regulaminami zakładu pracy,
3.  zapoznanie się z profilem działalności oraz strukturą organizacyjno-produkcyjną lub organizacyjno-handlową przedsiębiorstwa,
4.  zapoznanie się z problematyką dotyczącą możliwości prognozowania rozwoju i innowacyjności w obszarze logistyki w przedsiębiorstwie,
5.  zapoznanie się z systemem planowania zaopatrzenia i dystrybucji materiałów do produkcji, realizacji usług oraz handlu,
6.  zapoznanie się z gospodarką magazynową i zapasami,
7.  poznanie dokumentacji i metod komputerowego wspomagania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie,
8.  zapoznanie się z relacjami między partnerami w łańcuchu dostaw,
9.  zapoznanie się z procedurami zakupów i sprzedaży produktów,
10.  praca pod nadzorem opiekuna na systemach ewidencjonujących zakupy i sprzedaż,
11.  sporządzanie wstępnych analiz działalności logistycznej,
12.  porównanie benchmarkingowe działalności logistycznej, zaprezentowanie opiekunowi praktyk wyników analizy,
podsumowanie praktyki zawodowej