English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467598 W tym roku: 638327 W tym miesiącu: 187076 Dzisiaj: 131 W ciągu godziny: 18 Gości online: 16

Wydane w latach 2009 - 2011

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w latach 2009 - 2011

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Renata Biadacz Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia teoretyczne 2011 36,50
 Roman Garbiec System ubezpieczeńspołecznych w Unii Europejskiej.
Część II
 2011 60,99
Roman Garbiec Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne
w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej
2011 71,85
 Katarzyna Łazorko,
Anna Niedzielska
Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego 2011  74,51
Roman Olejnik Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych  2011 20,80
Szymon Salamon Bezpieczeństwo systemu. Człowiek - obiekt techniczny - otoczenie 2011 16,40
 Szymon Salamon Safety of the System: Human - Technical object - Environmental 2011  16,40
Szymon Salmon,
Joanna Tabor
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego. Tom II  2011 12,80
Anna Brzozowska Systemy logistyczne - analiza przypadków 2010 21,28
Leszek Cichobłaziński Mediacje w sporach zbiorowych 2010 44,00
Roman Garbiec Mechanizm funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych 2010 43,00
Anna Lemańska-Majdzik Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów 2010 16,46
Julian Maliszewski Disambiguation of Metaphor in Specialized Translation
and Interpreting
2010 21,00
Beata
Skowron-Grabowska
Zarządzanie łańcuchami dostaw w teorii i praktyce 2010 25,17
Marek Szajt Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej 2010 53,33
Stanisław Borkowski,
Joanna Rosak-Szyrocka
Procedury uzyskiwania znaków jakości 2009 62,00
Felicjan Bylok,
Elżbieta Robak
Zachowania ludzi w organizacjach 2009 21,00
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2009 14,00
Roman Garbiec  Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Część I 2009 42,00
Małgorzata Okręglicka,
Olga Ławińska
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2009 15,75
Szymon Salamon Strategie zarządzania produkcją i jakościa w przedsiębiorstwach przemysłowych  2009  21,00
 Eugeniusz Sitek Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej  2009  21,00
Marek Strzelczyk,
Eugeniusz Gurgul,
Oksana Seroka-Stolka
Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii 2009 13,00
Dariusz Wielgórka,
Mariusz Chudzicki
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2009 15,75
Elżbieta Wysłocka Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji 2009 21,00
Alfreda Zachorowska, Dariusz Wilgórka Financial Management in Risk and Uncertainty Conditions 2009 28,00