English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467602 W tym roku: 638331 W tym miesiącu: 187080 Dzisiaj: 135 W ciągu godziny: 22 Gości online: 19

Wydane w latach 1997 - 2008

Strona główna » WYDAWNICTWO WZ » Książki w sprzedaży » Wydane w latach 1997 - 2008

 

Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
 Leszek Cichobłaziński  Techniki negocjacji i mediacji 2008 6,50
Roman Garbiec Zabezpieczenia społeczne 2008 12,00
 Ewa Gorczycka Wybrane problemy zarzadzania kapitałem ludzkim 2008 17,00
Helena Kościelniak Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa  2008  30,50
Helena Kościelniak Organizational and Financial Aspects of Fundationing
of Polish Companies
2008  24,05
Sebastian Kot Nowe kierunki logistyki 2008 13,50
Arnold Pabian Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów 2008 18,50
 Eugeniusz Sitek Mikroekonomia 2008 7,50
 Katarzyna Stala,
Agnieszka
Widawska-Stanisz
Zarządzanie marketingiem
w organizacjach usługowych
2008 10,50
Jolanta Urbańska  Klient a dystrybucja 2008  8,50
 Dariusz Wielgórka,
Justyna
Łukomska-Szarek
 Wybrane problemy zarządzania finansami
w przedsiębiorstwach
2008 32,50
 Agnieszka
Wójcik-Mazur
Zarządzanie ryzykiem kredytowym 
w banku komercyjnym
2008 13,50
Felicjan Bylok,
Robert Janik
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego 2007 5,00
Janusz Grabara,
Lucjuan Kurzak,
Tomasz Lis
Systemy informatyczne w energetyce  2007  5,00
 Eugeniusz Gurgul,
Agata Kielesińska
Technologia i organizacja przemysłu spożywczego. Część II 2007 5,00
 Julian Maliszewski Special Lexis and Business Translation 2007  5,00
Lidia Sobolak Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego
w zintegrowanej Europie
2007 5,00
Lidia Sobolak  Społeczne uwarunkowania zarządzania
logistyczno-marketingowego w globalizacji
2007 5,00
 Andrzej Ślęzak Liniowa termodynamika nierównowagowa biernego transportu membranowego 2007  5,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Dariusz Wielgórka,
Justyna
Łukomska-Szarek
Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi
i prywatnymi w gospodarce polskiej
2007 5,00
Marcin Zawada Zastosowanie metod ilościowych
w badaniach ekonomiczno-społecznych
2007 5,00
Jolanta Chluska Kosztowe aspekty zarządzania 2006 5,00
 Leszek Cichobłaziński Społeczne i psychologiczne uwarunkowania zarządzania personelem  2006  5,00
 Eugeniusz Sitek Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej. Część I 2006 5,00
 Eugeniusz Sitek Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej. Część II 2006 5,00
 Alfreda Zachorowska,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Funkcjonowanie banków komercyjnych 2006 5,00
 Felicjan Bylok,
Jan Sikora,
Bożenna Sztumska
Wybrane aspekty socjologi rynku  2005 5,00
 Felicjan Bylok Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku  2005 5,00
 Konrad Głębocki  Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw 2005 5,00
Eugeniusz Gurgul Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu 2005 5,00
Julian Maliszewski Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie 2005 5,00
Cezary Marcinkiewicz Marketing usług turystycznych 2005 5,00
Adam Nowicki Wstęp do systemów zarządzania w przedsiębiorstwie 2005 5,00
Lidia Sobolak Kierunki i metody zarządzania organizacjami
w zintegrowanej Europie
2005 5,00
Lidia Sobolak Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
w zintegrowanej Europie
2005 5,00
Lidia Sobolak Zintegrowane zarządzanie marketingowe i logistyczne
w zjednoczonej Europie
2005 5,00
Jerzy Filip Sztuka,
Jacek Sztuka
Kształtowanie otoczenia
(wzornictwo przemysłowe, komunikacja i reklama wizualna)
2005 5,00
 Jadwiga Adamczyk,
Piotr Bartkowiak
 Determinanty rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstw 2004 1,00
Eugeniusz Gurgul Kompendium wiedzy o agrobiznesie 2004 1,00
 Ryszard Janas,
Ryszard Poznański
Techniki koszykówki 2004 1,00
 Piotr Pachura,
Janusz Szopa
 Polska w Unii Europejskiej 2004 1,00
Janusz Szopa,
Mirosław Harciarek
Stres i jego modelowanie 2004 1,00
 Janusz Szopa,
Tomasz Gabryś
Sport Training in Interdisciplinary Scientific Researches 2004 1,00
 Andrzej Ślęzak Kompendium z biologi z elementami biofizyki 2004 1,00
 Alfreda Zachorowska  Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Część I 2004 1,00
 Alfreda Zachorowska Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Część II 2004 1,00
Brunon Bartz Międzynarodowa certyfikacja jakości usług  2003  1,00
Piotr Chrzan,
Janusz Szopa
Metody matematyczne, statystyczne i informatyczne
w finansach i ubezpieczeniach
2003  1,00
Leszek Kiełtyka Zintegrowany system zarządzania
przedsiębiorstwem - IFS applications
2003  1,00
Julian Maliszewski Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego 2003  1,00
Lech Milian Rynek i zmiany społeczne 2003  1,00
Beata
Skowron-Grabowska,
Piotr Bartkowiak
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Część I
2003  1,00
Beata
Skowron-Grabowska,
Anna
Bazan-Bulanda
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Część II
2003  1,00
Alfreda Zachorowska,
Helena Kościelniak
Ekonomiczne i pozaekonomniczne determinanty rozwoju 2003  1,00
Dorota Jelonek Systemy komputerowego wspomagania, minitorowania
otoczenia przedsiębiorstwa
2002  1,00
Leszek Kiełtyka Multimedia w zarzadzaniu 2002  1,00
Lech Milian Praca - osobowość - kierowanie 2002  1,00
Alfreda Zachorowska Wybrane aspekty zewnętrznego finansowania
przedsięwzięć gospodarczych
2002  1,00
Nadya Gubarieni Rings and Module 2001  1,00
Eugeniusz Gurgul
Agata Kielesińska
Technologia i organizacja przemysłu spożywczego. Część I 2001  1,00
 Mirosław Kaliszczak  Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce 2001  1,00
 Leszek Kiełtyka Technologie informacji 2001  1,00
 Elżbieta
Krajewska-Bińczyk
Kontroling w restrukturyzacji technologiczno-organizacyjnej 2001  1,00
Lech Milian Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej 2001  1,00
Janusz Sztumski,
Mirosław Harciarek
Stres w biznesie 2001  1,00
Leszek Kiełtyka Inteligentny system prognozowania 2000  1,00
Janusz Klisiński Profesionalizacja i profesionaliści w zarządzaniu sportem 2000  1,00
Lech Milian Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turytyczne 2000  1,00
Eugeniusz Sitek Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym 2000  1,00
Janusz Sztumski Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezyciężania 2000  1,00
Lech Milian Wprowadzenie do socjologi przemysłu 1999  1,00
Włodzimierz Brzezin Ogólna teoria rachunkowości 1998  1,00
Lech Milian Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań
nad bezorbotnymi
1998  1,00
Brunon Bartz Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach 1997  1,00