English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19916677 W tym roku: 1087406 W tym miesiącu: 146385 Dzisiaj: 5963 W ciągu godziny: 128 Gości online: 29

Koło naukowe CUT MANAGEMENT CLUB

Strona główna » Informacje dla Studentów » Koła naukowe » Koło naukowe CUT MANAGEMENT CLUBLOGO CUT

CUT Management Club

Koło naukowe CUT Management Club (skrót od: Częstochowa University of Technology Management Club) istnieje od 2013 roku. Stworzone ono zostało przez studentów Wydziału Zarządzania studiujących w języku angielskim na kierunku Management. Swoją aktywnością naukową członkowie Koła zadebiutowali podczas VII Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych.

Koło CUT Management Club jest pierwszym kołem naukowym prowadzonym na Wydziale Zarządzania w języku angielskim. Jego głównym celem jest rozwijanie i animowanie życia naukowego wśród studentów poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą w obszarze nauk o zarządzaniu oraz prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników, ze szczególną uwagą poświęconą na publikowanie w języku angielskim. Wśród celów szczegółowych wymienić można ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas toku studiów z zakresu koncepcji zarządzania nowoczesnymi organizacjami oraz jej poszerzanie z wykorzystaniem źródeł anglojęzycznych, a także budowanie umiejętności wykorzystania platform udostępniających bazy abstraktów oraz pełne teksty prac o charakterze naukowym w języku angielskim w celu analizy i wykorzystania najnowszego dorobku światowego w zakresie nauk o zarządzaniu. Do celów zaliczyć także należy rozwijanie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów naukowych oraz ich prezentacji w języku angielskim oraz w zakresie prowadzenia dyskusji nt. zarządzania nowoczesnymi organizacjami w języku angielskim.

Wszystkie cele naukowe i organizacyjne Koła przewidziane są do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania specjalistycznego języka angielskiego jako narzędzia niezbędnego dla nowoczesnego przedsiębiorcy, menedżera oraz naukowca podążającego za współczesnymi trendami w naukach o zarządzaniu.

Opiekunem Koła CUT Management Club jest: dr inż. Piotr Tomski (email: tomskip@wp.pl)