English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156637 W tym roku: 327366 W tym miesiącu: 108135 Dzisiaj: 5370 W ciągu godziny: 179 Gości online: 48

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2011

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2011

W 2011 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1260 publikacje, w tym 894 polskie oraz 366 zagranicznych. 

TYP PUBLIKACJI
 

LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
 

Artykuł w czasopiśmie

 

310 41

Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej

 
7 14

Książki

 
3 0

Skrypt, podręcznik

 
2 0

Monografia

 
44 34

Fragment w książce

 
23 13

Fragment w skrypcie, podręczniku

 
23 0

Fragment w monografii

 
53 6

Referat

 
66 69

Recenzja

 
1 0

Inne

 
37 1


Redaktor czasopisma

5 1


Redakcja materiałów konferencyjnych

2 0


Rozdział w  książce 

0 1


Rozdział w monografii

315 186


Tłumaczenie

2 0


Razem

894 366