English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156629 W tym roku: 327358 W tym miesiącu: 108127 Dzisiaj: 5362 W ciągu godziny: 171 Gości online: 48

Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2009

Strona główna » Działalność naukowa » Publikacje » Dane liczbowe o dorobku naukowym - 2009

W 2009 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1034 publikacje, w tym 765 polskie oraz 269 zagranicznych. 

TYP PUBLIKACJI
 

LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
 

Artykuł w czasopiśmie

 

102 77

Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej

 
4 6

Książki

 
16 1

Skrypt, podręcznik

 
8 1

Monografia

 
30 10

Fragment w książce

 
182 29

Fragment w skrypcie, podręczniku

 
4 0

Fragment w monografii

 
382 84

Referat

 
20 59

Recenzja

 
0 0

Inne

 
16 2


Redaktor czasopisma

657 341


Redakcja materiałów konferencyjnych

657 341


Rozdział w  książce 

657 341


Rozdział w monografii

657 341


Tłumaczenie

0 0


Razem

765 269