English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19156558 W tym roku: 327287 W tym miesiącu: 108056 Dzisiaj: 5291 W ciągu godziny: 100 Gości online: 38

Program praktyki zawodowej Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Strona główna » Informacje dla Studentów » Informacje i ogłoszenia » Program praktyki zawodowej Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program praktyki zawodowej
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Czas trwania praktyki zawodowej:
4 tygodnie w okresie lipiec, sierpień


Cele praktyk zawodowej


Za cele podstawowe praktyki zawodowej na kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uznaje się:

1. Praktyczną weryfikacje oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.
2. Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
3. Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego, strukturą produkcyjną lub usługową oraz formą organizacji produkcji bądź świadczenia usług.
4. Zapoznanie z bezpośrednią pracą i sposobem jej organizacji na stanowisku produkcyjnym lub usługowym.
5. Zapoznanie z ergonomią stanowiska roboczego.
6. Zapoznanie ze specyfiką działań w zakresie zarządzania produkcją, stosowanych technik i procesów produkcyjnych.
7. Zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami systemów zarządzania jakością w zakresie procesów produkcyjnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronny środowiska.
8. Zapoznanie się z systemami informatycznymi mającymi na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych w sferze zarządzania, przygotowania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.
9. Poznanie systemu logistyki przedsiębiorstwa.
10. Zapoznanie z organizacją prac badawczo – rozwojowych oraz możliwością wdrażania innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Ramowy program praktyk

Termin Zakres wiedzy, którą ma pozyskać Student
1 Tydzień
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- zapoznanie się z obowiązkiem przestrzegania tajemnicy służbowej, Kodeksem Pracy oraz wewnętrznymi regulaminami zakładu pracy,
- zapoznanie się z profilem działalności oraz strukturą organizacyjno – produkcyjną przedsiębiorstwa,
- zapoznanie się z problematyką dotyczącą możliwości prognozowania rozwoju i innowacyjności w przedsiębiorstwie,
2 Tydzień
- zapoznanie się z organizacją produkcji: procesami technologicznymi, kontrolą procesów produkcyjnych,
- zapoznanie się z technicznym i organizacyjnymi przygotowaniem produkcji,
- zapoznanie się z informatycznymi systemami wspomagającymi produkcję,
- poznanie procedur zarządzania jakością w systemie produkcyjnym,
- zapoznanie się z produkcyjną działalnością pomocniczą,
3 Tydzień - zapoznanie się z systemem planowania zaopatrzenia i dystrybucji materiałów do produkcji,
- zapoznanie się z gospodarką magazynową i zapasami,
- poznanie dokumentacji i metod komputerowego wspomagania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie,
4 Tydzień - zapoznanie się z pracą działu konstrukcyjno – rozwojowego i badawczego,
- nadzór nad procesami i systemami produkcyjnymi oraz eksploatacyjnymi,
- uczestnictwo w obsłudze i diagnostyce wybranych wyrobów produkcyjnych,
- podsumowanie praktyki zawodowej
 
Opiekunowie praktyk studenckich