English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19916744 W tym roku: 1087473 W tym miesiącu: 146452 Dzisiaj: 6030 W ciągu godziny: 195 Gości online: 37

Biuro karier

Strona główna » Informacje dla Studentów » Organizacje studenckie » Biuro Karier

„Udzielanie studentom i absolwentom PCz profesjonalnej oraz wszechstronnej pomocy w zakresie kształtowania
umiejętności niezbędnych podczas poszukiwania pracy
oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy”.            Misja Biura Karier


Pełnomocnik Rektora ds. karier studenckich oraz Specjalista ds. rozwoju studentów -

ZAPRASZA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW Politechniki Częstochowskiej

w każdy poniedziałek, środę, czwartek 11:00 - 15:00

do Biura Karier Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69 pok. 118

tel.(34) 325-02-65

 

Obszary działania Biura Karier Politechniki Częstochowskiej:

  • przygotowywanie studentów i absolwentów do przyszłej pracy zawodowej; udzielanie studentom i absolwentom profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim, tak aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. W Biurze Karier studenci i absolwenci będą mogli skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, natomiast pracodawcy będą mieli szansę pozyskać kompetentnych i wartościowych pracowników.
  • rozwijanie kontaktów między uczelnią, a pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy, staży i praktyk; prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, zbieranie ofert pracy stałej i czasowej, udostępnianie studentom informacji na temat firm. 
  • utrzymanie więzi między absolwentami, a uczelnią; wiedza o tym, czym się zajmują absolwenci, czy pracują zgodnie ze swoim wykształceniem, jak oceniają przydatność wiedzy zdobytej podczas studiów, ile zarabiają, czy zrobili karierę, czy osiągnęli sukces? Wiedza o tym, pomoże zmotywować potencjalnych i aktualnych studentów do realizacji podobnej ścieżki kariery zawodowej; zbiorcze badania losów absolwentów pomogą lepiej dostosować programy nauczania do potrzeb pracodawców.
  • poradnictwo indywidualne i grupowe, konsultacje specjalistyczne w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi trendami i wymogami prawnymi; zapoznawania kandydatów z formami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, Assessment Centre, listów referencyjnych; rodzajami testów psychologicznych (rekrutacyjnych), aplikowania on – line . 
  • współpraca z uczelnianymi kołami naukowymi, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (Projekt START), Studenckim Forum Business Centre Club, AISEC, samorządem studenckim….. 
  • organizacja prezentacji firm na uczelni (seminaria, panele praktyków, Targi Pracy); organizacja warsztatów szkoleniowych, wykładów, prezentacji; promowanie idei Biur Karier – wymiana doświadczeń pomiędzy akademickimi biurami karier. 
  • pomoc w sprecyzowaniu ścieżek zawodowych studentów i absolwentów, ustalenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do pierwszych spotkań z pracodawcą, umożliwienie dostępu do poradników, publikacji dla osób poszukujących pracy, informowanie o studiach podyplomowych, doktoranckich,kursach zawodowych, językowych oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach i warsztatach.


Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej działa od września 2003 roku
jako jednostka bezpośrednio podległa Rektorowi Politechniki Częstochowskiej
WIĘCEJ NA STRONIE               www.pcz.pl/bk                                                                 Z A P R A S Z A M Y !