English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19467595 W tym roku: 638324 W tym miesiącu: 187073 Dzisiaj: 128 W ciągu godziny: 15 Gości online: 13

Studenckie Forum Business Centre Club

Strona główna » Informacje dla Studentów » Organizacje studenckie » Studenckie Forum Business Centre Club

Studenckie Forum BCC powstało po to, by kreować postawy przedsiębiorcze.
Chcemy budować społeczeństwo ludzi przedsiębiorczych, integrować młodych w sprawach dla nich najważniejszych, pomagać w realizacji ich marzeń.
Najważniejsze cele, jakich realizacji podejmuje się SF BCC, to:

    * promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki,
    * promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
    * upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości,
    * upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
    * promowanie szeroko pojętej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działanie SF BCC przy BCC to niepowtarzalna okazja do przełamania barier w świadomości studentów kształcenia praktycznych umiejętności niezbędnych w dalszej karierze każdego przedsiębiorcy. Staramy się, aby każda osoba
działająca w organizacji mogła z mniejszymi obawami i bogatsza o doświadczenie wyruszyć własną drogą do sukcesu.
Duży nacisk kładziemy na szeroko pojętą promocję marki Studenckiego Forum BCC. Zależy nam na zbudowaniu stałych relacji partnerskich z lokalnym światem biznesu nauki i kultury oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery dla podejmowanych przez nas inicjatyw, mających na celu propagowanie przedsiębiorczości. Współpracujemy z mediami, które promują podejmowane przez nas inicjatywy, jak również z jednostkami rządowymi i pozarządowymi.


Siedziba: SF BCC
al. Armii Krajowej 36B/53
42-200 Częstochowa
www. sfbcc.org.pl

sfbcc.czestochowa@gmail.com
tel. 535 094 718